Masterclass - Elektroniska underskrifter

09.00-16.00

Boka kurs

Tid
09.00-16.00

Plats
Online

Language
Swedish

Målgrupp
Verksamhetsutvecklare, strateger, arkitekter, inköpspartners, applikationsutvecklare eller annan roll inom IT med målsättning att öka sin kunskap inom området.

Förkunskaper
Grundförståelse för IT

Pris
8 000 SEK

Har du en större grupp deltagare från din organisation? Vill du att vi genomför kursen på din plats, på svenska eller engelska?
Kontakta PhenixID för ett priserbjudande.

Elektroniska underskrifter

Elektroniska underskrifter är en viktig del i resan från fysiskt till digitalt.
Få en förståelse om de många aspekterna som finns för elektroniska underskrifter. Både omvärldsanalys och teknisk grund kommer att diskuteras.

Viktiga insikter du får med dig:
- Digitalisering är en stark drivkraft
- Från fysiskt till digitalt
- Förstå verksamhetens behov. Teknik stödjer process
- Juridik för din verksamhet
- Skilj på personlig underskrift, sigill och transaktionssignering
- Skilj på direkt- och indirekt underskrift
- Standards att förhålla sig till
- Fristående underskrifttjänst enligt DIGG
- Adobe PDF, signaturer och ”Adobe Approved Trusted List”

Säkra din plats nu!

Anmäl intresse