Regioner

säkra digitala identiteter

Inom svensk sjukvård var PhenixID tidiga med att möjliggöra säker delning av elektroniska journaler samt säker koppling mot HSA katalogen. Flertalet regioner använder idag PhenixID som IDP för att hjälpa vårdgivare med säker inloggning, via SITHS-kort eller externa lösningar som BankID, eIDAS och Freja eID.

Hantering av identitetslivscykeln

En av digitaliseringens grundpelare innebär att den som kunna lita till att personer som loggar in i en applikation är den personen de utger sig för att vara. För att lyckas med detta är det av yttersta vikt att användardatabaserna innehåller korrekt information. Identitet är enligt Gartner den nya formen av perimeterskydd och det medför att behovet av att ha kvalitet och kontroll av sin organisations digitala identiteter större än någonsin. Detta innebär att man har lösningar som underlättar för och strukturerar livscykeln kring digitala identiteter. PhenixID levererar idag produkter som ger respektive region verktyg för att skapa, autentisera, auktorisera, managera, kontrollera samt deaktivera konton i deras eget ekosystem.

td {
vertical-align: text-top;
text-align: left;
padding-right: 30px;
padding-bottom: 7px;
}

Säker inloggning för vårdtagare

Regioner och privata vårdgivare vill i allt större utsträckning effektivisera sin vård genom att prioriterade diagnoser får kortast möjliga väntetid. Detta innebär att enklare mer administrativ vård kan lösas utan det fysiska mötet. PhenixID hjälper Sveriges regioner att säkerställa en identitetskontroll av sina patienter när de ska nyttja de e-tjänster som regionen erbjuder. Eftersom regionernas behov ofta varierar så har vi på PhenixID skapat förutsättningar att skräddarsy med lämpliga metoder för säker inloggning så som; BankID, SITHS-kort, Freja eID, Push i mobilapp, OTP via SMS och så vidare.

 

Säker inlogg för personal oavsett device

PhenixID levererar funktionalitet för att kunna förse applikationer med säker inloggning, bl.a. med det smarta kort, SITHS, som används inom vården. PhenixIDs flexibla platform möjliggör inloggning med SITHS för olika användningsfall:

  • Olika applikationsplattformar
  • Olika enheter
  • Olika ägarskap av enheter


Exempelvis har PhenixID stått för inloggning till Cambio Cosmic hos ett antal olika regioner. Läs vår PDF som förklarar hur lösningen är uppsatt.

Eller logga in på Vitalis för att se när vi presenterade där

td {
vertical-align: text-top;
text-align: left;
padding-right: 30px;
padding-bottom: 7px;
}

Medarbetaruppdrag

Inom den svenska vården används en rollbaserad behörighetsstruktur. En roll, medarbetaruppdrag, ger användaren olika behörigheter i systemet. Många användare har fler än ett medarbetaruppdrag, tex en läkare som jobbar på två olika sjukhus. För att en sådan användare ska få rätt behörighet så måste användaren välja vilket medarbetaruppdrag användaren har vid inloggningstillfället. PhenixIDs plattform erbjuder medarbetaruppdragsval, både i “ordinare” flöden för SAML/OIDC men även via API.