PhenixID, återförsäljare av

BankID

Med produkter från PhenixID kan du enkelt få stöd i dina e-tjänster för BankID

Möjliggör för organisationer att låta både medborgare och anställda använda BankID som metod för både inloggning och underskrift.

Då PhenixIDs platform kan hantera hela flödet för inloggning eller underskrift där BankID kan vara en del av detta så kan säker access kan ges enkelt till lokala behörighets- och identitetskällor.

Anpassa behörighetskontroller och intygspopulering utifrån olika parametrar som e-tjänst och användarens roll (t.ex. medborgare eller anställd).

Anpassning av utseende och text för organisationen kan enkelt göras för att få bästa användarupplevelse.

PhenixIDs plattform har även stöd för flera kunder (multi-tenant) där BankID-flöden kan separeras för olika kunder.

Enkel integration för dina e-tjänster.

BankID från PhenixID

Autentisering med BankID

 • Stöd för BankID och mobilt BankID
 • Stöd för BankID och mobilt BankID på samma enhet och annan enhet via personnummer eller QR-kod

Elektroniska underskrifter med BankID

 • PDF-signering. En eller flera elektroniska underskrifter kan appliceras på ett dokument. Signaturen är personlig och härrör från ett BankID. Signaturen säkerställer att innehållet i ett dokument är godkänt av användaren.
 • Signering av transaktioner. Transaktioner signeras med hjälp av BankID.

Anpassning till lokal organisation

 • En avtalspart – PhenixID
 • Anpassningsbart slutanvändarutseende – färg, ikoner, mallar
 • Multipelt språkstöd
 • Flerkundsstöd
 • Enkel anslutning via SAML2, OpenID Connect eller API.
 • Möjlighet till person-uppslag i lokala identitetskällor för att berika intyg med ytterligare identitetsinformation (attribut / claims)
 • Möjlighet till person-uppslag i lokala behörighetskällor
 • Möjlighet till person-uppslag i Skatteverkets “Navet” eller SPAR för att berika intyg med ytterligare identitetsinformation (attribut / claims)
 • Verifiera inringd användare med BankID

Get in touch

Kom igång med BankID och PhenixID

Kontakta oss Läs mer