PhenixID, återförsäljare av

freja-eid

Med produkter från PhenixID kan du enkelt få stöd i dina e-tjänster för Freja eID

Möjliggör för organisationer att låta både medborgare och anställda använda Freja eID som metod för både inloggning och underskrift.

Då PhenixIDs platform kan hantera hela flödet för inloggning eller underskrift där Freja eID kan vara en del av detta så kan säker access kan ges enkelt till lokala behörighets- och identitetskällor.

Anpassa behörighetskontroller och intygspopulering utifrån olika parametrar som e-tjänst och användarens roll (t.ex. medborgare eller anställd).

PhenixIDs plattform har även stöd för flera kunder (multi-tenant) där Freja eID-flöden kan separeras för olika kunder. Enkel integration för dina e-tjänster.

TJÄNSTELEGITIMATION OCH ROLLBASERAT ID

Freja är den första mobila e-legitimationen som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation för användning som e-tjänstelegitimation. Men tjänstelegitimation är bara ett av många användningsområden för Organisations eID.

VAD ÄR FREJA ORGANISATIONS EID?

I Freja eID kan ni lägga till ett Organisations eID (OrgID) som är baserat på användarens roll i er organisation. Det kan användas som tjänstelegitimation, medlems-ID, kund-ID och andra situationer där ni vill koppla ett specifikt attribut till era användare. Detta gör det möjligt att identifiera en användare utan att exponera persondata i transaktionen samt få möjlighet att själv hantera livscykeln för era användare och de attribut som är kopplade till dem.

Organisations eID bygger på de identiteter som utfärdas av Freja eID. Detta innebär att Freja eID står för grundidentifieringen av användarna. Ni väljer om ni vill att användarna ska vara identifierade med verifierad ID-handling (Extended) eller om de ska ha en godkänd LOA3-identitet (Plus). Med detta som grund utfärdar organisationen ett eget ID i Freja, med organisationens egna attribut och med egen livscykelhantering.

FREJA eID:S TILLITSNIVÅER

Freja eID är skapad för såväl nationell som internationell användning. Freja eID erbjuder också olika tillitsnivåer som gör det möjligt för er att välja utifrån era behov och förutsättningar. En användare kan enkelt och kostnadsfritt uppgradera sig till de olika nivåerna när behovet uppstår.

Basnivå (Basic)

I de fall där ni som tjänsteleverantör redan har en etablerad relation med användaren, eller inte har specifika krav på tillitsnivån, kan ni använda Freja eID som en molnbaserad flerfaktorsinloggning. Det enda användaren behöver göra i förhållande till Freja eID är då att ladda ner appen och bekräfta en e-postadress. Det här upplägget hanterar inte personnummer alls vilket gör att den är skalbar till alla användare, oavsett nationalitet och hemvist.

 

Validerad identitet (Extended)

Här validerar Freja eID identiteten på användaren, som då registrerar sig med bland annat en giltig ID-handling och ett ID-foto. Därefter gör Freja eID en ID-kontroll i vårt säkerhetscenter och utfärdar en e-legitimation ifall alla kontroller går igenom. Freja eID kan för närvarande validera användares identiteter med samtliga godkända ID-handlingar i Sverige och med pass i Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Den information som registreras varierar lite beroende på land, men generellt sett är det namn, personnummer, födelsedatum och e-postadress. I Sverige och Norge gör Freja eID också ett adressuppslag och för vissa användare har Freja eID också mobilnummer, ifall de registrerat detta. I Storbritannien har Freja eID inga personnummer vilket beror på att det inte finns någon motsvarighet till detta där.

 

Kvalitetsmärkt Svensk e-legitimation (Plus)

I Sverige utfärdar DIGG – Myndigheten för digital förvaltning ett kvalitetsmärke till e-legitimationer som fyller vissa regulatoriska krav. Freja eID fyller dessa krav, men för att nå den högsta tillitsnivån – LOA3 – krävs att användaren, efter att ha validerat sin identitet enligt ovan också gör en fysisk ID-kontroll. Detta sker hos något av våra 2000 ombud runt om i Sverige.

Anpassning till lokal organisation

  • En avtalspart – PhenixID
  • Anpassningsbart slutanvändarutseende – färg, ikoner, mallar
  • Multipelt språkstöd
  • Flerkundsstöd
  • Enkel anslutning via SAML2, OpenID Connect eller API.
  • Möjlighet till person-uppslag i lokala identitetskällor för att berika intyg med ytterligare identitetsinformation (attribut / claims)
  • Möjlighet till person-uppslag i lokala behörighetskällor
  • Möjlighet till person-uppslag i Skatteverkets “Navet” eller SPAR för att berika intyg med ytterligare identitetsinformation (attribut / claims)
  • Verifiera inringd användare med Freja eID

Get in touch

Kom igång med Freja eID och PhenixID

Kontakta oss